Ziedojumi

Ja vēlaties mūs atbalstīt biedrības “SPARTIETIS” mērķu sasniegšanā un citās aktivitātēs, jūs varat veikt ziedojumu uz biedrības “SPARTIETIS” bankas kontu:

Biedrība “SPARTIETIS”
Vienotais reģ.Nr.40008228231
Konts: LV29UNLA0050022737517
AS „SEB banka”

Mēs būsim priecīgi par jebkādu Jūsu piedāvāto atbalstu mūsu biedrībai. Ja jums ir kādi piedāvājumi, lūdzu sazinieties ar biedrību “SPARTIETIS”.