Par Spartieti

Biedrības mērķi ir:

1) bērnu un jauniešu pievēršana sportam un veselīgam dzīvesveidam;
2) fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana;
3) dažādu sporta pasākumu, nometņu un turnīru atbalstīšana, rīkošana un organizēšana;
4) sportistu atbalstīšana un nodrošināšana ar dažādiem līdzekļiem un finansējumu;
5) biedru un citu interesentu brīvā laika lietderīgas izmantošanas organizēšana;
6) dažāda veida sadarbība ar sportistiem, treneriem, sporta un citiem speciālistiem;
7) dažādu sporta veidu attīstības sekmēšana un popularizēšana, organizatoriski un praktiski sadarbojoties ar sporta veidu federācijām, citām biedrībām un sporta klubiem Latvijā un ārvalstīs.