Spartieša & Vilku bara skrējiens

 


2017.gada 15.jūlijā Koknesē (pie estrādes) notiks Spartietis & Vilku bara organizētās biatlona sacensības “Koknese 2017”.
Lūdzam visus interesentus savlaicīgi pieteikties sacensībām!
Sacensību nolikums zemāk:

Dalībniekiem ir jāiesniedz rakstisks pieteikums sacensībām, norādot:
1. Dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu;
2. Suņa vārdu, šķirni un vecumu;
3. pieteikums ir jāiesniedz līdz 2017.gada 11.jūlijam
plkst. 17.00 Spartieša & Vilku bara pārstāvjiem +371 29357115 vai+371
26187888 pa e-pastu: k9latvija@gmail.com.

Race Regulations English version below:

Правила конкурса русской языковой версии ниже: