Kontakti

Biedrība „SPARTIETIS”
Reģ.Nr. 40008228231
Juridiskā adrese: “Lubānas šoseja 9. km”, Stopiņu nov., LV-2130,
Korespondences adrese: Kr.Valdemāra iela 89-10, Rīga, LV-1013
e-pasta adrese: spartietis@spartietis.lv

Valdes loceklis Jorens Liopa
e-pasta adrese: jorens@spartietis.lv

Valdes loceklis Ziedonis Apariņš
e-pasta adrese: ziedonis@spartietis.lv

Projektu vadītāja Inese Rosicka
e-pasta adrese: inese@spartietis.lv